Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kaupunginjohtajan selvitys

PRIDno-2019-118

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arvioinnin työohjelman mukaisesti kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2018 tilinpäätöstä sekä tilivuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toimintojen järjestämistapaan ja kehitystarpeisiin liittyviä asioita.

Kaupunginhallituksen 18.3.2019 kokouksen esityslistaversio Porin kaupungin tilinpäätöksestä 2018 ja henkilöstöraportista 2018 on jaettu oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen poistui kokouksesta klo 17.31.