Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Muistio 12.3.2019 kokouksen kuulemisesta

PRIDno-2019-118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arvioinnin työohjelman mukaisesti ympäristö- ja lupapalvelut toimialan toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan ympäristö- ja lupapalvelut toimialan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toimintojen järjestämistapaan liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Merkitään, että ympäristö- ja lupapalvelut toimialan toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio poistui kokouksesta klo 16.48.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen ympäristö- ja lupapalvelut toimialan toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainion kuulemisesta laadittu muistio on jaettu esityslistan liitteenä.

Muistio on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24§:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.