Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 297 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Christa Lahto ja Emmastiina Hesso

(varalla Helvi Walli).

Pöytäkirja tarkastetaan 16.12.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Christa Lahto ja Emmastiina Hesso.

Pöytäkirja tarkastetaan 16.12.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.