Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 315 Sitoumuksen antaminen Finavia Oyj:lle maalämpölaitteiden ja rakenteiden jättämisestä alueelle, joka kuuluu Porin kaupungin kiinteistöön 609-430-1-18

PRIDno-2021-5760

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Konsernipalveluiden omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö on pyytänyt Teknisen lautakunnan lausuntoa sitoumukseen, joka koskee Suomen Ilmailuopisto Oy:n (SIO) suunnittelemaa maalämpökentän rakentamista Finavia Oyj:n hallinnoimalle noin 35 000 m2:n suuruiselle lentokentän alueelle, joka kuuluu kaupungin kiinteistöön 609-430-1-18. Maalämpökentän rakentaminen edellyttää vuokrasopimusta edelleen Finavian ja SIO:n välillä. Vuokrasopimus olisi toistaiseksi voimassa oleva ja sillä olisi 12 kuukauden irtisanomisaika.

Jotta lopullinen vuokrasopimus voitaisiin solmia Finavian ja SIO:n välille, tulisi Porin kaupungin sitoutua muuttamaan kaupungin ja Finavian välillä olevaa maanvuokrasopimusta ennallistamisvelvoitteen osalta siten,
että Porin kaupunki sitoutuu hyväksymään maalämpölaitteiden ja rakenteiden jättämisen kyseiselle alueelle vuokra-ajan jälkeen ja sitoutuu olemaan esittämättä mitään korvausvaatimuksia Finavialle alueen
maalämpöjärjestelmästä johtuvista asioista, esimerkiksi maaperään tai järjestelmän mahdolliseen poistamiseen liittyen.

Kaupunginhallitus käsittelee yllä mainitun sitoumuksen antamista kokouksessaan 20.12.2021. Sitä ennen omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa asiaan.

 

Teknisen toimialan lausunto:

Porin kaupunki sitoutuu hyväksymään maalämpölaitteiden ja rakenteiden jättämisen kyseiselle alueelle vuokra-ajan jälkeen ja sitoutuu olemaan esittämättä mitään korvausvaatimuksia Finavialle alueen
maalämpöjärjestelmästä johtuvista asioista, esimerkiksi maaperään tai järjestelmän mahdolliseen poistamiseen liittyen.

 

Liitteet:

- Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön lausuntopyyntö

- Maalämpöputkiston asemapiirustus

- Maalämpökentän suunnitelma

- Porin kaupungin ja Finavia Oyj:n välinen vuokrasopimus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan teknisen toimialan lausunnon. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus. Jouni Lampinen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.