Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 314 Teknisen lautakunnan vuodenvaihteen ja vuoden 2022 kokousajat

PRIDno-2020-6241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on vuonna 2020 kokoontunut parillisina viikkoina joka toinen tiistai klo 16.00 alkaen teknisen toimialan toimitiloissa. Poikkeuksista on sovittu erikseen.

Kuluvan vuoden viimeinen kokous ehdotetaan pidettäväksi 8.12.2020 ja vuoden 2021 ensimmäinen kokous ehdotetaan pidettäväksi 26.1.2021.

Vuoden 2021 kokousajankohdiksi ehdotetaan, että Tekninen lautakunta päättää kokoontua parillisina viikkoina joka toinen tiistai klo 16:00 alkaen teknisen toimitiloissa. Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää pitää kuluvan vuoden viimeisen kokouksen 8.12.2020 ja vuoden 2021 ensimmäisen  kokouksen 26.1.2021.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää kokoontua vuonna 2021 parillisina viikkoina joka toinen tiistai klo 16:00 alkaen teknisen toimitiloissa. Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan syksyn 2021 kokousajankohdiksi ehdotetaan, että lautakunta päättää kokoontua parillisten viikkojen tiistaipäivinä seuraavasti:

- 21.9.2021 klo 16:30____ KH-kokoustila

- 05.10.2021       ”      ____ Valtuustosali

- 19.10.2021       ”      ____ Kokoustila Greta

- 02.11.2021       ”      ____ Valtuustosali

- 16.11.2021       ”      ____ KH- kokoustila

- 30.11.2021       ”      ____ Valtuustosali

 -14.12.2021      "      ____  KH- kokoustila

Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää kokoontua syksyllä 2021 parillisten viikkojen tiistaipäivinä klo 16:30 alkaen esittelytekstissä mainituissa kokouspaikoissa. Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on vuonna 2021 syksystä lähtien kokoontunut parillisina viikkoina joka toinen tiistai klo 16.30 alkaen kaupungintalon kokoustiloissa. Poikkeuksista on sovittu erikseen.

Teknisen lautakunnan tämän vuoden viimeiseksi kokoukseksi jäänee 14.12.2021 kokous, sillä lautakunnalle ehdotetaan, ettei se kokoonnu 28.12.2021. 

Teknisen lautakunnan vuoden 2022 kokousajankohdiksi ja -paikoiksi ehdotetaan parillisten viikkojen tiistaipäiviä seuraavasti:

 • 25.01.2022     KH- kokoustila
 • 08.02.2022     valtuustosali
 • 22.02.2022     valtuustosali   
 • 08.03.2022     valtuustosali     
 • 22.03.2022     valtuustosali      
 • 05.04.2022     KH- kokoustila      
 • 19.04.2022     KH- kokoustila   
 • 03.05.2022     valtuustosali    
 • 17.05.2022     KH- kokoustila    
 • 31.05.2022     valtuustosali      
 • 14.06.2022     valtuustosali        
 • 28.06.2022     valtuustosali      

Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, ettei lautakunta kokoonnu 28.12.2021 ja että vuoden 2022 ensimmäisen kokous pidetään 25.01.2022. Tämän jälkeen lautakunta kokoontuu vuonna 2022 aina parillisina viikkoina joka toinen tiistai klo 16:30 alkaen kaupungintalon kokoustiloissa. Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Teknisen toimialan yksiköt, LUMU-tiimi, viestintäyksikkö, kirjaamo, PoriListat -tiimi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.