Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 316 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 50 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 29.11.2021
§ 51 Vastaus takaisinsaantivaatimukseen, 29.11.2021
§ 52 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 29.11.2021

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 54 Koivukummuntie 3, tontin siivous, 24.11.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 55 Kasvillisuuskorvauksen maksaminen, Sandöntie;  Mäntymäki 609-401-2-365, 30.11.2021

Liikenneinsinööri
§ 68 Koillistuulentien pysäkin odotustila ja katos Alapilventien liittymän jälkeen, 29.11.2021
§ 69 KIINTEISTÖN [Peitetty] KATUALUEEN VIHERALUEEN KIVETYS OSOITTEESSA [Peitetty], 29.11.2021
§ 70 Suojatien korottaminen, Iso-Riuttantie, 30.11.2021

Tonttipäällikkö
§ 163 Tilojen Riuttalanranta 413-422-6-296 ja Riuttalanranta II 413-422-6-239 vuokraaminen Laviasta, Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry, 23.11.2021
§ 164 Rakentamattoman omakotitontin Kaanaa 609-61-48-5 vuokrasopimuksen päättäminen, 01.12.2021
§ 165 Rakentamattoman omakotitontin Kaanaa 609-61-50-1 vuokrasopimuksen päättäminen, 01.12.2021
§ 166 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-139 myyminen, 02.12.2021
§ 173 Vuokrattujen teollisuustonttien Tiiliruukki 609-33-3-3 ja 609-33-12-9 myyminen, Pro-Hewa Ab, 03.12.2021
§ 174 Laitumeksi vuokratun alueen 609-434-3-29-0-23 vuokran tarkistaminen, 03.12.2021

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
§ 60 Vanha Poliisiasema, Isolinnankatu 16 tilojen vuokraus, 02.12.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.