Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jyrki Levonen ja Ilkka Holmlund (varalla Minna Haavisto).

Pöytäkirja tarkastetaan 17.9.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Levonen ja Ilkka Holmlund.

Pöytäkirja tarkastetaan 17.9.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.