Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sami Viitasaari ja Helvi Walli (varalla Minna Haavisto).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.11.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Haavisto ja Helvi Walli.

Pöytäkirja tarkastetaan 18.11.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.