Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Johanna Rantanen ja Markku Tanttinen (varalla Antti Lehtonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 3.6.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Rantanen ja Antti Lehtonen.

Pöytäkirja tarkastetaan 3.6.2021.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.