Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Teknisen lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Urheilukeskuksen koripallokentän ja sen välittömän ympäristön päivittäminen viihtyisäksi, turvalliseksi sekä monipuoliseksi omaehtoisen palloiluliikunnan alueeksi, valtuustoaloite

PRIDno-2021-1402

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Ismo Läntinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Urheilukeskuksen alueella Urheilutien varrella sijaitsee kenttäalue, joka sisältää koripallo- että lentopallokentän. Kenttiä käyttävät vapaa-aikana useat eri-ikäiset käyttäjät ja ne toimivat myös urheiluseurojen oheisharjoittelun paikkoina. Alue on nyt pahasti villiintynyt ja huonosti hoidettu, puustoalue on vallannut mm. lentopallokentän. Puut rajoittavat ja vaikeuttavat kentän turvallista käyttämistä. Koripallokentän kohdalla ei ole myöskään aitoja turvaamassa ohikulkevaa liikennettä ja myös kenttää käyttävät voivat joutua moniin erilaisiin vaaratilanteisiin vilkkaasta liikenteestä johtuen. Kentän laidalle pysäköidään autoja ja se yhdessä lähellä olevan linja-autopysäkin kanssa aiheuttaa myös lisää riskitekijöitä. Alue on kaiken kaikkiaan merkittävä osa porilaista harjoittelukulttuuria, joka ansaitsee pikaisen päivityksen ja huomion. Ehdotan, että alue päivitetään ja osaltaan aidataan sekä tehdään turvalliseksi niin ohikulkeville kuin aluetta käyttäville harrastajille.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi
  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi
  • Timo Lehtimäki, liikuntapaikkainsinööri, timo.lehtimaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ismo Läntinen on jättänyt valtuustoaloitteen KV 22.3.2021 §66 Urheilukeskuksen koripallokentän ja sen välittömän ympäristön päivittäminen viihtyisäksi, turvalliseksi sekä monipuoliseksi omaehtoisen palloiluliikunnan alueeksi:

"Urheilukeskuksen alueella Urheilutien varrella sijaitsee kenttäalue, joka sisältää koripallo- että lentopallokentän. Kenttiä käyttävät vapaa-aikana useat eri-ikäiset käyttäjät ja ne toimivat myös urheiluseurojen oheisharjoittelun paikkoina. Alue on nyt pahasti villiintynyt ja huonosti hoidettu, puustoalue on vallannut mm. lentopallokentän. Puut rajoittavat ja vaikeuttavat kentän turvallista käyttämistä. Koripallokentän kohdalla ei ole myöskään aitoja turvaamassa ohikulkevaa liikennettä ja myös kenttää käyttävät voivat joutua moniin erilaisiin vaaratilanteisiin vilkkaasta liikenteestä johtuen. Kentän laidalle pysäköidään autoja ja se yhdessä lähellä olevan linja-autopysäkin kanssa aiheuttaa myös lisää riskitekijöitä. Alue on kaiken kaikkiaan merkittävä osa porilaista harjoittelukulttuuria, joka ansaitsee pikaisen päivityksen ja huomion. Ehdotan, että alue päivitetään ja osaltaan aidataan sekä tehdään turvalliseksi niin ohikulkeville kuin aluetta käyttäville harrastajille."

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta teknisen lautakunnan lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon aloitteeseen:

Urheilukeskuksen asfalttipohjainen koripallokenttä sijaitsee vilkkaan Urheilutien varrella. Noin vuosi sitten Urheilutien ja koripallokentän väliin rakennettiin pyörätie, joka lisäsi entisestään liikennettä ko.alueella. Koripallokentän läheisyydessä on myös lentopallokenttä.

Porin urheilukeskuksen alueesta on laadittu v.2020 yleissuunnitelma, jossa em. palloilualueet on sijoitettu turvallisempaan paikkaan Porin Stadionin itäiselle sivustalle, jossa autoliikennettä ei ole. Koska yleissuunnitelma on olemassa, ei nykyisten kori- ja lentopallokenttien ja ympärillä olevan alueen parantamiseksi ole suunnitteilla isoja toimenpiteitä.

Koripallokentän ympärille on syytä rakentaa väliaikainen aita turvallisuuden parantamiseksi, kunnes uusi kenttäalue on valmistunut. Nykyisen kori- ja lentopallokentän paikalle ja niitä ympäröivään alueeseen on yleissuunnitelmassa esitetty mm. pulkkamäkeä, esterataa, oheisharjoittelupaikkaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tarja Koskela

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.