Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Teknisen lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Yyterin lietteiden kunnostus, valtuustoaloite, Mikael Ropo

PRIDno-2021-2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu  Mikael Ropo jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Yyterin kehittäminen on yksi Porin kaupungin strategisista painopisteistä. Lietteet ovat tällä hetkellä erittäin suosittu retkeily- ja liikuntakohde. Porin kaupungin tavoitteena on kehittää Yyteriä entistä houkuttelevammaksi vapaa-ajan kohteeksi. Pitkospuut ja lietteiden luontoreitti lisäävät matkailua ja samalla tukevat liikkumista. Lietteet toimivat myös lintuharrastajien harrastuspaikkana. Pidänkin erittäin tärkeänä, että kuvan mukaiset alkupään osittain huonokuntoiset ja vaikeakulkuiset puut vaihdetaan kuvan mukaiseen helppokulkuiseen ja turvalliseen reittiin. Toimenpide lisää houkuttelevuutta, parantaa käyttäjäkokemusta, lisää turvallisuutta ja edesauttaa esteettömyyttä alueella.

Esitän, että Porin kaupunki kunnostaa Yyterin lietteiden kapeat pitkospuut vastaamaan leveämpiä ja helpompi kulkuisia pitkospuita. Lisäksi kaupungin tulisi tutkia olisiko alueelle mahdollisuutta sijoittaa laavu- tai nuotiopaikkoja ilahduttamaan matkailijoita ja porilaisia.

Liite: valokuvia

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi
  • Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 §92 seuraavan valtuustoaloitteen:

Yyterin kehittäminen on yksi Porin kaupungin strategisista painopisteistä. Lietteet ovat tällä hetkellä erittäin suosittu retkeily- ja liikuntakohde. Porin kaupungin tavoitteena on kehittää Yyteriä entistä houkuttelevammaksi vapaa-ajan kohteeksi. Pitkospuut ja lietteiden luontoreitti lisäävät matkailua ja samalla tukevat liikkumista. Lietteet toimivat myös lintuharrastajien harrastuspaikkana. Pidänkin erittäin tärkeänä, että kuvan mukaiset alkupään osittain huonokuntoiset ja vaikeakulkuiset puut vaihdetaan kuvan mukaiseen helppokulkuiseen ja turvalliseen reittiin. Toimenpide lisää houkuttelevuutta, parantaa käyttäjäkokemusta, lisää turvallisuutta ja edesauttaa esteettömyyttä alueella.

Esitän, että Porin kaupunki kunnostaa Yyterin lietteiden kapeat pitkospuut vastaamaan leveämpiä ja helpompi kulkuisia pitkospuita. Lisäksi kaupungin tulisi tutkia olisiko alueelle mahdollisuutta sijoittaa laavu- tai nuotiopaikkoja ilahduttamaan matkailijoita ja porilaisia.

Kaupunginhallitus on pyytänyt aloitteesta Teknisen lautakunnan lausunnon 31.5.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen:

Yyterin lietteiden retkeilyreitti on Elinvoima- ja ympäristötoimialan hoidossa eikä Teknisellä lautakunnalla ole lisättävää Elinvoima- ja ympäristölautakunnalle laadittuun lausuntoon koskien valtuustoaloitetta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus / sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.