Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Teknisen lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Esteetön kulku liikuntarajoitteisille Yyterin lietteille, valtuustoaloite, Petri Lahtinen

PRIDno-2021-2026

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Petri Lahtinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Porin kaupunki on rakentanut Yyterin lietteille hienot pitkospuut ja pitkät pätkät puusiltaa, kiitos tästä. Tästä upeudesta ei liikuntarajoitteiset valitettavasti ole päässeet toistaiseksi nauttimaan.

Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki aloittaa välittömästi selvittämään liikuntarajoitteisille yhteyden rakentamista Yyterin lietteiden puiselle kulkusillalle.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi
  • Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Petri Lahtinen on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 §96 seuraavan valtuustoaloitteen:

Porin kaupunki on rakentanut Yyterin lietteille hienot pitkospuut ja pitkät pätkät puusiltaa, kiitos tästä.Tästä upeudesta ei liikuntarajoitteiset valitettavasti ole päässeet toistaiseksi nauttimaan.

Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki aloittaa välittömästi selvittämään liikuntarajoitteisille yhteyden rakentamista Yyterin lietteiden puiselle kulkusillalle.

Kaupunginhallitus on pyytänyt aloitteesta Teknisen lautakunnan lausunnon 31.5.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen:

Yyterin lietteiden retkeilyreitti on Elinvoima- ja ympäristötoimialan hoidossa eikä Teknisellä lautakunnalla ole lisättävää Elinvoima- ja ympäristölautakunnalle laadittuun lausuntoon koskien valtuustoaloitetta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus / sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.