Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 26 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 18.05.2021

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 24 Porin metsän siltaurakka, 17.05.2021
§ 25 Hankinta, pienet liikennesuunnittelutyöt, 21.05.2021

Liikenneinsinööri
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 38 Katusuunnitelma Karjalankatu plv 331.85-705, 21.05.2021
§ 39 Eskolanraitin ja Eskolantien välisen puomin poisto, 21.05.2021
§ 40 Liikennemerkit Rako-Ojantien läpikulun estämiseksi, 24.05.2021

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Hankintapäätös:
§ 28 Teknisen toimialan työohjelman 2021 muutos, 12.05.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 29 Teknisen toimialan työohjelman 2021, 12.05.2021
§ 30 Muutosliite Hoivakoti Koliti1 pääomavuokraan, 20.05.2021

Tonttipäällikkö
§ 71 Vuokratun tilan 609-430-35-105 myyminen Huvilajuovalta, 12.05.2021
§ 72 Alueen 609-24-15-5-0-4 vuokraaminen Tikkulasta, 14.05.2021
§ 73 Omakotitontin luovutus Klasipruuki 609-89-15-5., 17.05.2021
§ 74 Vaalimainonta kaupungin yleisillä alueilla kuntavaaleissa 2021, 18.05.2021
§ 75 Omakotitontin Klasipruuki 609-89-4-4 luovutus arvonnan perusteella, 18.05.2021
§ 76 Omakotitontin luovuttaminen 609-61-48-5., 24.05.2021

Yksikön päällikkö, infrayksikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Palveluiden hankinta Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiöltä, 24.05.2021

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
§ 23 Postitalon 2., 3. ja 8. kerroksen toimitilojen tyhjennys, 17.05.2021

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 7 Puhelinedun purkaminen, 17.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.