Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Christa Lahto ja Johanna Rantanen (varalla Raija Koskiranta).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 21.10.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Christa Lahto ja Johanna Rantanen.

 

Pöytäkirja tarkastetaan 21.10.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.