Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Teknisen lautakunnan lausunto: Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen käyttöön

PRIDno-2021-4362

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin valtuusto on 15.6.2020 kouluverkkouudistuksen yhteydessä päättänyt yhdistää Kallelan ja Herttuan koulut yhdeksi Myötätuulen kouluksi ja sen siirtymisestä Kallelan koulun tiloihin.

Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön - korjausrakennushankkeen laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Myötätuulen koulun rehtori Petri Toivonen, Porin kaupungin koulurakentamisen asiantuntija Aki Kerminen ja Porin kaupungin tilayksikön tilajohtamisen rakennuttajainsinööri Jarno Marila.

Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt työryhmän kesken pidetyt hankesuunnittelupalaverit, jossa on pohdittu tulevan koulun tilan tarpeita ja siihen liittyviä tilaratkaisuja. Lähtökohtana on ollut vanhojen tilojen hyödyntäminen ja näitä muuttaen saada aikaan pienempiä eriyttämistiloja tulevan käyttäjän tarpeisiin. Tulevien tilojen suunnittelun tueksi Petri Toivonen ja Aki Kerminen ovat laatineet tilakortit tarvittavista tiloista ja tilaan tarvittavasta varustelusta. Arkkitehtitoimisto Küttner laati näiden pohjalta luonnossuunnitelman tulevasta tilatoteutuksesta sekä tilaluettelon.

Kyseessä oleva rakennus on rakennettu vuonna 1991. Koulun 30 vuotisen historian aikana rakennuksen käyttöosat ovat altistuneet normaalille kulumiselle sekä paikoitellen normaalia kovemmalle kulumiselle. Näitä kulutusosia ovat mm. ovet, ikkunat, lattia- ja seinäpinnoitteet sekä talotekniset laitteet. Rakennuksen kuluvien osien käyttöikää peilattaessa RT-korti 18-10922 KIINTEISTÖN TEKNISET KÄYTTÖIÄT JA KUNNOSSAPITOJAKSOT -kortin antamiin ohjeaikoihin, on osalla niistä käyttöikä päättynyt ja osassa jäljellä noin 1/3 osa (10-20 vuotta). Rajaveto uusittavien rakennusosien kohdalla pitää miettiä tarkkaan ja ottaa huomioon mahdolliset lähivuosien muutostarpeet rakennuksessa. Joidenkin rakennusosien uusimisen voi tarvittaessa jättää myöhemmälle ajalle. Myötätuulen koulu ei tästä hankkeesta huolimatta mahdu vielä saman katon alle yhteen rakennukseen, vaan toimii osittain muualla. Tavoitteena tässä projektissa on tehdä terveellinen, turvallinen ja opetussuunnitelmallisesti hyvä opiskelu-/työympäristö kaikille koulun käyttäjille.

Toteutuksen vaihtoehdot ovat joko kevyempi korjaus, jossa julkisivun täydentäviä rakenteita huolletaan, talotekniikkaan tehdään muilla keinoin tarvittavat lisäykset sekä sisätilat kunnostetaan. Tai kysymykseen voi tulla laajempi korjaus, jossa uusitaan sisäpintojen lisäksi myös rungon täydentäviä osia, kuten ikkunat ja ovet sekä rakennetaan uusia talotekniikan tiloja ja uusitaan talotekniikkaa. Hankkeelle suunniteltu määräraha mahdollistaa toteutukseltaan ensin mainitun kevyemmän vaihtoehdon. Laajempi Lyseokorttelin peruskorjaustarve ja siihen liittyvä hanke- ja toteuttamissuunnittelu on kytköksessä Pohjois-Porin monitoimitalon toteuttamiseen. Palveluverkkopäätöksessä päätettiin, että monitoimitalon ensimmäisen vaiheen (luokat 1-6) yhteydessä valmistaudutaan toiseen vaiheeseen, jonka valmistuttua monitoimitalo käsittää perusopetuksen luokka-asteet 1-9. Vaiheen valmistuttua Lyseokorttelin oppilasmäärä vähenee siten, että Myötätuulen koulu mahtuu kokonaisuudessaan Lyseokortteliin.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon tekniselle toimialalle ja edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta ehdottaa kevyempää korjausta hankesuunnitelman mukaisesti Kallelan koulun saneerauksesta Myötätuulen käyttöön toteutettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________________________

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko kello 17.49-17.56 välisen ajan.

Merkitään, että tämän asiankohdan käsittelyn jälkeen käsiteltiin seuraavaksi asiakohta § 208.

Kokouskäsittely

Merkitään, että sivistyslautakunta kuuli asiasta Jouni Salosen esityksen.

Merkitään, että Ismo Läntinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 17.34.

Valmistelija

  • Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.9.2021. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Porin kaupungin valtuusto on 15.6.2020 kouluverkkouudistuksen yhteydessä päättänyt yhdistää Kallelan ja Herttuan koulut yhdeksi Myötätuulen kouluksi ja sen siirtymisestä Kallelan koulun tiloihin.

Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön - korjausrakennushankkeen laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Myötätuulen koulun rehtori Petri Toivonen, Porin kaupungin koulurakentamisen asiantuntija Aki Kerminen ja Porin kaupungin tilayksikön tilajohtamisen rakennuttajainsinööri Jarno Marila.

Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt työryhmän kesken pidetyt hankesuunnittelupalaverit, jossa on pohdittu tulevan koulun tilan tarpeita ja siihen liittyviä tilaratkaisuja. Lähtökohtana on ollut vanhojen tilojen hyödyntäminen ja näitä muuttaen saada aikaan pienempiä eriyttämistiloja tulevan käyttäjän tarpeisiin. Tulevien tilojen suunnittelun tueksi Petri Toivonen ja Aki Kerminen ovat laatineet tilakortit tarvittavista tiloista ja tilaan tarvittavasta varustelusta. Arkkitehtitoimisto Küttner laati näiden pohjalta luonnossuunnitelman tulevasta tilatoteutuksesta sekä tilaluettelon.

Kyseessä oleva rakennus on rakennettu vuonna 1991. Koulun 30 vuotisen historian aikana rakennuksen käyttöosat ovat altistuneet normaalille kulumiselle sekä paikoitellen normaalia kovemmalle kulumiselle. Näitä kulutusosia ovat mm. ovet, ikkunat, lattia- ja seinäpinnoitteet sekä talotekniset laitteet. Rakennuksen kuluvien osien käyttöikää peilattaessa RT-kortti 18-10922 KIINTEISTÖN TEKNISET KÄYTTÖIÄT JA KUNNOSSAPITOJAKSOT -kortin antamiin ohjeaikoihin, on osalla niistä käyttöikä päättynyt ja osassa jäljellä noin 1/3 osa (10-20 vuotta). Rajaveto uusittavien rakennusosien kohdalla pitää miettiä tarkkaan ja ottaa huomioon mahdolliset lähivuosien muutostarpeet rakennuksessa. Joidenkin rakennusosien uusimisen voi tarvittaessa jättää myöhemmälle ajalle. Myötätuulen koulu ei tästä hankkeesta huolimatta mahdu vielä saman katon alle yhteen rakennukseen, vaan toimii osittain muualla. Tavoitteena tässä projektissa on tehdä terveellinen, turvallinen ja opetussuunnitelmallisesti hyvä opiskelu-/työympäristö kaikille koulun käyttäjille.

Toteutuksen vaihtoehdot ovat joko kevyempi korjaus, jossa julkisivun täydentäviä rakenteita huolletaan, talotekniikkaan tehdään muilla keinoin tarvittavat lisäykset sekä sisätilat kunnostetaan. Tai kysymykseen voi tulla laajempi korjaus, jossa uusitaan sisäpintojen lisäksi myös rungon täydentäviä osia, kuten ikkunat ja ovet sekä rakennetaan uusia talotekniikan tiloja ja uusitaan talotekniikkaa. Hankkeelle suunniteltu määräraha mahdollistaa toteutukseltaan ensin mainitun kevyemmän vaihtoehdon. Laajempi Lyseokorttelin peruskorjaustarve ja siihen liittyvä hanke- ja toteuttamissuunnittelu on kytköksessä Pohjois-Porin monitoimitalon toteuttamiseen. Palveluverkkopäätöksessä päätettiin, että monitoimitalon ensimmäisen vaiheen (luokat 1-6) yhteydessä valmistaudutaan toiseen vaiheeseen, jonka valmistuttua monitoimitalo käsittää perusopetuksen luokka-asteet 1-9. Vaiheen valmistuttua Lyseokorttelin oppilasmäärä vähenee siten, että Myötätuulen koulu mahtuu kokonaisuudessaan Lyseokortteliin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle hankesuunnitelmassa esitetttyä kevyemmän korjauksen hyväksymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Mikael Ropo, Markku Koppelomäki, Mikko Viitala, Jouni Salonen, Jarno Marila

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.