Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 40 Porin Kauppatorin yleissuunnitelma, 30.09.2021

Liikenneinsinööri
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 62 Päätös kiinteistön hulevesien liittämisestä hulevesikaivoon osoitteessa Aarnintie 5, Pori, 29.09.2021
§ 63 Savontien yksityistie, läpiajokielto, 29.09.2021
§ 64 Kokemäensaaren kylä, ajonestopuomi metsätielle, 29.09.2021
§ 65 Mikonkarin yksityistie, ajonestopuomi, 30.09.2021

Tilajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 23 PRIDno-2021-3278, Palolaitos/Venevaja veneennostimen teräsrakenteen muutostyö, 08.10.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 19 Noormarkun paloasema, pää- ja arkkitehtisuunnittelu, 01.10.2021
§ 20 Noormarkun paloasema, rakennesuunnittelu, 01.10.2021
§ 21 Noormarkun paloasema, LVI-suunnittelu, 01.10.2021
§ 22 Noormarkun paloasema, sähkösuunnittelu, 01.10.2021

Tonttipäällikkö
§ 143 Teollisuustontin Uusiniitty 609-35-38-1 vuokrasopimuksen purkaminen, 11.10.2021

Yksikön päällikkö, infrayksikkö
Hankintapäätös:
§ 12 Muutostyö, Isojoenrannan patojen peruskorjaus, 30.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.