Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Johanna Rantanen ja Anttivesa Knuuttila (varalla Antti Lehtonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 3.9.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anttivesa Knuuttila ja Antti Lehtonen.

Pöytäkirja tarkastetaan 3.9.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.