Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Teknisen toimialan talouden kuukausiraportointi 2020, toukokuu

PRIDno-2020-1857

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta ollut tammi-toukokuun aikana normaalia. Koronan takia suurin osa yksikön henkilöstöstä alkoi tehdä töitä etänä maaliskuun puolenvälin jälkeen. Palvelupiste Porinassa asennettiin pleksiset roiskesuojat tiskeihin ja tiloihin päästettiin vain yksi asiakas kerrallaan. Maaliskuusta lähtien pysäköinninvalvonnan resursseja kohdennettiin normaalia enemmän taajamiin ja lähiöihin. Huhtikuun loppupuolella 6. krs:ssa sijainnut kopiolaitos siirtyi Palvelupiste Porinan tiloihin.

Infrayksikön vuosi on kulunut pääosin suunnitellusti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Lupakäsittelyä toukokuussa odottivat vielä Honkaluodon alue sekä Harjunpäänjoen alaosan vesitaloushanke. Rakentamisessa on aloitettu uusia kohteita hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Kunnossapidon työt keskittyivät hiekotushiekkojen poistoon, laitureiden asennukseen, yleisten alueiden siivoukseen ja nurmikon leikkuun aloitukseen. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet niin rakentamisen kuin kunnossapidon tehtävissä. Koronatilanne ei ole vaikuttanut yksikön toimintaan merkittävästi. Etätyötä tehtiin määräyksen mukaisesti toukokuun loppuun erityisesti infrajohtamisessa.

Tilayksikössä kohteita on valmisteltu myyntiin ja vuoden aikana purettavaksi. Rakennusten purkulupia vuodelle 2020 on haettu 13:lle kohteelle, joista suurin on Äestäjänkadun ent. Satakunnan auto –rakennus ja Pihlavan koulun ns. Uusiosa. Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten myynnin markkinatilanne on edelleen heikko.  

Tiloihin kohdistuvat investoinnit ja työohjelma etenee pääsääntöisesti tavoitteiden mukaan. Hankesuunnitelmia on saatu valmiiksi edelleen. Henkilöstösuunnitelman mukaisia rekrytointeja on valmisteltu täyttölupaprosessiin. Investointiohjelmaan on kerätty toimialojen yksikkökohtaiset tarpeet investointineuvotteluissa. Tilayksikkö odottaa sivistystoimialan palveluverkkopäätöstä, jotta investointiohjelma voidaan suunnitella loppuun. 

Tilayksikkö on jatkanut henkilöstösuunnitelman laatimista seuraaville vuosille. Huoltokirjan hankinta on edennyt edelleen ICT-yksikön kanssa sopimuksentekovaiheeseen. 

Tilayksikkö pyrkii toiminnassaan sisään vuokrattujen tilojen kulujen minimoimiseen. Niistä luovutaan aktiivisesti. Postitalon toimistotilojen käyttöä on edelleen tiivistetty ja myös kuudennesta kerroksesta on luovuttu. Vähärauman koulun väistötilakonttien hankinnasta tehtiin sopimus ja vuokrien maksu päättyi välittömästi.  

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti toukokuun lopussa -18,1 miljoonaa euroa, josta toukokuun toteuma oli -3,7 miljoonaa euroa. Toukokuun lopun kumulatiivinen toteuma, -18,1 miljoonaa euroa, oli 37,2 % koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta -48,6 miljoonaa euroa (5/2019 kumulatiivinen toteuma -18,8 miljoonaa euroa, 39,8 %).

Toukokuun lopussa henkilöstökulut olivat 35,7 % koko vuoden muutetun käyttösuunnitelman määrärahasta (40,0 %), palveluiden ostot 35,5 % (36,1 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat 37,8 % (41,7 %), avustukset 7,8 % (94,1 %) sekä muut toimintakulut 40,8 % (40,9 %).

Toukokuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut 4,1 miljoonaa euroa, joka on 22,4 % koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (9,8 miljoonaa euroa, 46,1 %). Vuoden 2019 suurempi toukokuun toteuma johtuu tonttivuokrien (noin 5,7 miljoonaa euroa) laskutusajankohdasta, joka vuonna 2019 tehtiin toukokuussa ja vuonna 2020 vasta kesäkuun alussa koronapandemiasta johtuvien vuokrahuojennusanomusten käsittelyn vuoksi.

Toimintatuottojen vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 2,7 miljoonaa euroa pienempi johtuen pääasiassa maankäyttösopimuskorvausten sekä myyntituottojen pienemmästä tuottotavoitteesta vuodelle 2020.

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta toukokuun kumulatiivinen toteuma oli 1,3 miljoonaa euroa, joka on 34,2 % koko toimialan muutetun käyttösuunnitelman määrärahatavoitteesta (1,6 miljoonaa euroa, 35,0 %). VOK-vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 0,7 miljoonaa euroa pienempi.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -12,7 miljoonaa euroa (-7,5 miljoonaa euroa), josta toukokuun toteuma oli -2,3 miljoonaa euroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan osalta käyttötalouden valtuustoon nähden sitovuustason vuosiennuste on koronaepidemian vuoksi muutetun ennusteen mukainen eli toimintakulut olisivat vuoden lopussa -48,5 miljoonaa euroa, kun ne muutetussa käyttösuunnitelmassa ovat -48,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteen osalta vuosiennuste on -26,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,1 miljoonaa euroa muutettua käyttösuunnitelmaa heikompi.

Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten markkinatilanne on heikko ja rakennusten myynnin osalta on todennäköistä, että suurin osa myyntiin asetetuista tuottotavoitteista jää saavuttamatta. Myös pysäköintiin liittyvien tuottojen aiemmin ennustettua suurempaa laskua ei mahdollisesti saada kurottua umpeen vuoden loppuun mennessä. Tilannetta seurataan loppuvuoden aikana.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnallisesta ja talouden toteumasta ovat erillisinä kuukausiraporttiliitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.