Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 34 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 11.08.2020
§ 35 Vahinkoilmoitus, 11.08.2020
§ 36 Vahinkoilmoitus, 17.08.2020
§ 37 Vastaus takaisinsaantivaatimukseen, 17.08.2020
§ 38 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 17.08.2020

Rakennuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 19 Huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppauksen vesistätarkkkailu, 25.08.2020
§ 20 Poosjärven pohjapato, lupahakemusasiakirjojen laadinta, 25.08.2020

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
§ 73 Irtaimiston realisointipalvelu Rautatienpuistokatu 5, 18.08.2020
§ 74 Henkilö- ja pakettiautojen kertahankinta, 23.08.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 75 Tekninen toimiala, yhteiset palvelut –yksikön päällikkö, 25.08.2020

Tonttipäällikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 66 Omakotitonttien  luovuttaminen arvonnalla 08/2020, 14.08.2020
§ 69 Autopaikkojen tontin Riihiketo 609-9-38-14 vuokrasopimuksen uusiminen, 25.08.2020
§ 70 Autopaikkojen tontin Tiilimäki 609-11-21-1 vuokrasopimuksen uusiminen, 25.08.2020
§ 71 Omakotitontin Tahkoluoto 609-73-24-6 jatkaminen, 26.08.2020
§ 72 Autopaikkojen tontin vuokrasopimuksen jatkaminen Riihikedossa, 26.08.2020

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
Hankintapäätös:
§ 55 Uudenkoiviston päiväkodin kuntotutkimus, 13.08.2020
§ 58 Noormarkun terveysasema ilmanvaihdon saneerauksen suunnittelu, 25.08.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kokouksen jälkeen tonttipäällikkö Elisa Laine kertoi Joutsijärven alueen kehittämisestä (17:40-17:50).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.