Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Edustajan nimeäminen kaupunkikuvatoimikuntaan

PRIDno-2021-3767

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikuvatoimikunta toimii kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä. Sen tehtävänä on antaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia koskevia lausuntoja merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä, merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouspyynnöistä ennen tarjouspyynnön lähettämistä sekä annetuista tarjouksista ennen tarjouksen muuta käsittelyä sekä muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisten tilojen hankkeista ja asemakaavoista. Toiminnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.

Kaupunkikuvatoimikunta toimii yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa myös maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n tarkoittamana viranomaisena, joka osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset, sekä rakennusjärjestyksen 32 §:n tarkoittamana työryhmänä.

Toimikunta raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellisen vuoden toiminnastaan. Toimikunnan tulee käsitellä vireille tulevat asiat kerran kuukaudessa. 

Kaupunkikuvatoimikunnaksi esitetään: 
rakennusvalvontayksikön päällikkö, pj 
kaupunkisuunnittelupäällikkö, vpj
lupainsinööri, sihteeri
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja  
rakennustarkastaja, jäsen 
tonttipäällikkö, jäsen 
liikenneinsinööri, jäsen 
rakennustutkija, jäsen 
elinvoima- ja ympäristölautakunta, lautakunnan nimeämä jäsen 
tekninen lautakunta, lautakunnan nimeämä jäsen 
Porin yliopistokeskuksen nimeämä  jäsen 
Sata-Safan nimeämä jäsen 

Kaupunginhallitus velvoittaa kaikki toimialat ja konserniyhtiöt tuomaan merkittävät asiat toimikunnan käsiteltäväksi. Hankkeet esittelee tarvittaessa pääsuunnittelija/asiantuntija. 

Samalla kaupunginhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen. 

Edelleen rakennuslupahakemuksista antaa oman lausuntonsa työryhmä, jossa on jossa on rakennusvalvonnan lupa-asioiden, rakenteiden ja LVI-asioiden edustaja, aluepelastuslaitoksen edustaja, ympäristö- ja terveysvalvonnan terveystarkastaja, puistotoimen edustaja ja esittelijänä yksikön päällikkö. Tekninen työryhmä asetetaan jatkossa elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan päätöksellä. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen kaupunkikuvatoimikunnan,

- nimetä siihen seuraavat jäsenet:

 • rakennusvalvontayksikön päällikkö kaupunginarkkitehti Mikko Nurminen, pj
 • kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas, vpj
 • lupainsinööri Sofia Hannukainen, sihteeri
 • elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku
 • rakennustarkastaja Sirpa Tauru
 • tonttipäällikkö Elisa Laine
 • liikenneinsinööri Eija Riihimäki
 • rakennustutkija Liisa Nummelin,

- pyytää elinvoima- ja ympäristölautakuntaa, teknistä lautakuntaa, Porin yliopistokeskusta ja Sata-Safaa nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen sekä

- hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen kaupunkikuvatoimikunnan,​

-​nimetä siihen seuraavat jäsenet:

 • rakennusvalvontayksikön päällikkö kaupunginarkkitehti Mikko Nurminen,​ pj
 • kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas,​vpj
 • lupainsinööri Sofia Hannukainen,​sihteeri
 • elinvoima-​ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku
 • rakennustarkastaja Sirpa Tauru
 • tonttipäällikkö Elisa Laine
 • liikenneinsinööri Eija Riihimäki
 • rakennustutkija Liisa Nummelin
 • KH:n edustaja, Sampsa Kataja,​

-​pyytää elinvoima-​ja ympäristölautakuntaa,​teknistä lautakuntaa,​Porin yliopistokeskusta ja Sata-​Safaa nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen sekä

-​hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukselle, että kaupunkikuvatoimikuntaan nimetään kaupunginhallituksen edustaja.

Valmistelija

Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 06.09.2021 asettaa toimikaudekseen kaupunkikuvatoimikunnan,​ nimetä siihen jäsenet ja hyväksyä kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää elinvoima-​ja ympäristölautakuntaa nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima-​ja ympäristölautakunta nimeää edustajan kaupunkikuvatoimikuntaan.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Valmistelija

 • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikuvatoimikunta toimii kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä. Sen tehtävänä on antaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia koskevia lausuntoja merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä, merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouspyynnöistä ennen tarjouspyynnön lähettämistä sekä annetuista tarjouksista ennen tarjouksen muuta käsittelyä sekä muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisten tilojen hankkeista ja asemakaavoista. Toiminnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.

Kaupunkikuvatoimikunta toimii yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa myös maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n tarkoittamana viranomaisena, joka osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset, sekä rakennusjärjestyksen 32 §:n tarkoittamana työryhmänä.

Toimikunta raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellisen vuoden toiminnastaan. Toimikunnan tulee käsitellä vireille tulevat asiat kerran kuukaudessa.

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 06.09.2021 asettaa toimikaudekseen kaupunkikuvatoimikunnan,​ nimetä siihen jäsenet ja hyväksyä kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Teknistä lautakuntaa nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta nimeää edustajan kaupunkikuvatoimikuntaan.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti nimetä Jarno Joensuun edustajakseen kaupunkikuvatoimikuntaan.

Kokouskäsittely

Johanna Rantanen esitti Sami Viitasaaren kannattamana, että teknisenlautakunnan edustajaksi kaupunkikuvatoimikuntaan nimetään Jarno Joensuu.

Tiedoksi

Rakennusvalvontayksikön päällikkö, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.