Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Palveluasumisen tontin Karjaranta 609-21-54-5 vuokraaminen, Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy perustettavan yhtiön lukuun

PRIDno-2021-4868

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Kaupunki on vastaanottanut kaksi tonttihakemusta palveluasumisen tontille Karjaranta 609-21-54-5. Kumpikin hakija Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy perustettavan yhtiön lukuun ja Sievi Hyvinvointitilat Oy ovat neuvotelleet tahoillaan tontille tulevan toimijan kanssa. Tuleva toimija on ilmoittanut jatkavansa yhteistyötä Tikakosken kanssa, minkä vuoksi Tikakosken hankkeen eteneminen ja alueen rakentuminen voidaan arvioida toteutuvan varmemmin vuokrasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Sievi Hyvinvointitilat Oy:llä ei vastaavasti ollut esittää tontille välittömässä toteuttamisvalmiudessa olevaa hanketta.

Maapolitiikkatiimi esittää, että osoitteessa Koekatu 13 sijaitseva palvelu- ja asuinrakennusten korttelialueen (PA-2) tontti 609-21-54-5 vuokrataan Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Hakija suunnittelee rakentavansa tontille noin 950 k-m2:n suuruisen palveluasumisen yksikön mielenterveyskuntoutujille.

Tontin 609-21-54-5 keskeiset vuokraehdot ovat seuraavat:

  • Pinta-ala: 4055 m²
  • Rakennusoikeus: 1419 k-m²
  • Rakentamisvelvollisuus: 950 k-m²
  • Vuokra-aika: sopimuksen allekirjoitus - 31.12.2071
  • Vuosivuokra: 8.817,75 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla
  • Tontin erottamis- ja rekisteröimismaksu: 1.135 €

Vuosivuokra on viisi prosenttia Karjarannan asuntomessualueen PA-kortteleille vahvistetusta yksikköhinnasta 120 €/k-m². Yksikköhinta on sidottu vuoden 2015 keskiluvun 1906 kohdalle. Vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla yksikköhinta on 124,28 €/m².

Yritystonttien vuokrasopimusmallia noudattaen laadittava sopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että palveluasumisen tontti Karjaranta 609-21-54-5 vuokrataan Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin, ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Sievi Hyvinvointitilat Oy:n tonttihakemus hylätään edellä mainituilla perusteilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy, Sievi Hyvinvointitilat Oy, infrajohtaminen/Mapo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.