Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raija Koskiranta ja Antti Lehtonen (varalla Sami Viitasaari).

Pöytäkirja tarkastetaan 4.11.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Koskiranta ja Antti Lehtonen.

Pöytäkirja tarkastetaan 4.11.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.