Tekninen lautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 38 Vahinkoilmoitus, 21.10.2021
§ 39 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 26.10.2021

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 41 Porin kaupungin pyörätien jatkeiden merkitsemissuunnitelma, 13.10.2021
§ 42 Ilminpuiston kaverikeinu, hankinta, 14.10.2021
§ 43 Ilminpuiston metalliaita, hankinta, 14.10.2021
§ 44 Ilminpuiston penkit, hankinta, 14.10.2021
§ 45 Ilminpuiston piknik-pöydät, hankinta, 14.10.2021
§ 46 Presidentinpuiston koira-aitauksen katokset, hankinta, 14.10.2021
§ 47 Klasipruukin oleskelukatos, hankinta, 14.10.2021
§ 48 Koiviston ulkoilupuisto, liikenteellinen tarkastelu, 21.10.2021
§ 49 VT2 ja Urpo-radan aluevaraussuunnitelma Honkaluodon asemakaava-alueella, 21.10.2021

Tonttipäällikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 144 Rakentamattoman omakotitontin Murtosenmutka 609-50-42-5 vuokrasopimuksen päättäminen, 13.10.2021
§ 145 Alueen 609-00312 vuokraaminen Kallosta laituripaikkaa varten, 20.10.2021
§ 146 Ympärivuotisen loma-asuntotontin luovuttaminen 609-60-31-2., 21.10.2021
§ 147 Lokakuun 2021 tonttiarvonta., 22.10.2021
§ 148 Teollisuustontin Honkaluoto 609-80-8-6 vuokrasopimuksen purkaminen, 25.10.2021
§ 149 Omakotitontin Sampola 609-47-3-4 vuokrasopimuksen uusiminen, 25.10.2021

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
Hankintapäätös:
§ 50 Kiinteistönhoidon koneellinen talvikunnossapito hankinta, 15.10.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 51 Salassa pidettävä JulkiL 621/1999 § 24, 20.10.2021
§ 52 Liinaharjan tallivintti, varaston vuokraus, 26.10.2021
§ 53 Liinaharjan tallivintti, varaston vuokraus , 26.10.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.