Tekninen lautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Irtisanoutuminen pääkirjanpitäjän virasta

PRIDno-2021-3809

Valmistelija

  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Merja Vannekarin irtisanoutuminen teknisen toimialan pääkirjanpitäjän virasta 30.11.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää Merja Vannekarille eron teknisen toimialan pääkirjanpitäjän virasta 1.12.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Merja Vannekari, vt. toimialajohtaja Markku Koppelomäki, HR-palvelusuhdetiimi, Sarastia

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.