Tekninen lautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Kerrostalotontin Koivula 609-16-12-9 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen, Asunto Oy Visakoivu

PRIDno-2021-4162

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Asunto Oy Visakoivulle on vuokrattu 15.1.1962 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella kerrostalotontti Koivula 609-16-12-9. Tontin pinta-ala on 4088 m² ja tontilla on rakennusoikeutta 3600 k-m². Tontin vuokra vuonna 2021 on ollut 6081,84 euroa.

Lähtökohtaisesti tontin vuokrasopimus uusitaan. Tontti voidaan kuitenkin myös myydä vuokralaisen niin halutessa.

Vuokrasopimuksen uusiminen

Vuokrasopimus uusitaan 60 vuodeksi eli ajaksi 16.1.2022-31.12.2081. Vuokrasopimus uusitaan voimassa olevan kerrostalotonttien vuokrasopimusmallin mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut päätöksellään 15.6.2020 § 86 Koivulan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi 122,50 €/k-m². Hinta on sidottu elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle. Vuosivuokra on 5 % vahvistetusta yksikköhinnasta. Edellä mainitulla hinnoittelulla laskettu elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 22 117,22 euroa elinkustannusindeksin vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla.

Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään nykyisen sopimuksen perusteella laskettavaa vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 prosentin porrastuksin. Uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta peritään 20% vuonna 2023, 40% vuonna 2024, 60% vuonna 2025, 80% vuonna 2026 ja 100% vuodesta 2027 lähtien. Siirtymäkauden aikana peritään kuitenkin vähintään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa.  Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran

Edellä esitetyn hinnoittelun perusteella tontin myyntihinta on elinkustannusindeksin vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla 442 344 euroa. Sillä hinnalla tontti voidaan myydä 31.1.2022 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontin Koivula 609-16-12-9 vuokrasopimus uusitaan tai tontti myydään Asunto Oy Visakoivulle edellä esitetyn mukaisesti, ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa hallintosäännön 153 §:n nojalla tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vuokralainen, infrajohtaminen/ MAPO

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.