Tekninen lautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Pakkasela ja Johanna Rantanen (varalla Markku Tanttinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 23.9.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Pakkasela ja Emmastiina Hesso.

Pöytäkirja tarkastetaan 23.9.2021.

 

Kokouskäsittely

Tämän pykälän jälkeen lautakunta otti käsittelyyn §:n 225 Teknisen lautakunnan lausunto Turun hallinto-oikeudelle Kiinteistö Oy Kumen tekemään valitukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.