Tekninen lautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Teknisen lautakunnan syksyn 2021 kokousajat

PRIDno-2020-6241

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on vuonna 2020 kokoontunut parillisina viikkoina joka toinen tiistai klo 16.00 alkaen teknisen toimialan toimitiloissa. Poikkeuksista on sovittu erikseen.

Kuluvan vuoden viimeinen kokous ehdotetaan pidettäväksi 8.12.2020 ja vuoden 2021 ensimmäinen kokous ehdotetaan pidettäväksi 26.1.2021.

Vuoden 2021 kokousajankohdiksi ehdotetaan, että Tekninen lautakunta päättää kokoontua parillisina viikkoina joka toinen tiistai klo 16:00 alkaen teknisen toimitiloissa. Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää pitää kuluvan vuoden viimeisen kokouksen 8.12.2020 ja vuoden 2021 ensimmäisen  kokouksen 26.1.2021.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää kokoontua vuonna 2021 parillisina viikkoina joka toinen tiistai klo 16:00 alkaen teknisen toimitiloissa. Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan syksyn 2021 kokousajankohdiksi ehdotetaan, että lautakunta päättää kokoontua parillisten viikkojen tiistaipäivinä seuraavasti:

- 21.9.2021 klo 16:30____ KH-kokoustila

- 05.10.2021       ”      ____ Valtuustosali

- 19.10.2021       ”      ____ Kokoustila Greta

- 02.11.2021       ”      ____ Valtuustosali

- 16.11.2021       ”      ____ KH- kokoustila

- 30.11.2021       ”      ____ Valtuustosali

 -14.12.2021      "      ____  KH- kokoustila

Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää kokoontua syksyllä 2021 parillisten viikkojen tiistaipäivinä klo 16:30 alkaen esittelytekstissä mainituissa kokouspaikoissa. Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Teknisen toimialan yksiköt, LUMU-tiimi, viestintäyksikkö, kirjaamo, PoriListat -tiimi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.