Tekninen lautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 33 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 06.09.2021
§ 34 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 13.09.2021
§ 35 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 13.09.2021

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 35 Ympäristötekninen maaperätutkimus, Ulasoori, 08.09.2021

Liikenneinsinööri
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 56 Luvianpuistokatu sadevesikaivon lisäys, 01.09.2021
§ 57 Etelärannan kuivatuksen korjaus, 01.09.2021
§ 58 Lavian koulun liikennejärjestelyt, 01.09.2021
§ 59 Suostumus liikennemerkin asettamiseksi, Viikinkuja Pori, 02.09.2021
§ 60 Alaruukintien klv:n parantaminen välillä Eteläväylä - VT 8, 02.09.2021
§ 61 Tikkulantie 30 km/h aluenopeusrajoitus, 03.09.2021

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 52 Henkilökohtainen lisä, 30.08.2021
§ 54 Infran kunnossapidon määräaikaiset tehtäväjärjestelyt, 13.09.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 53 Vuokrasopimus Kaupunkisuunnittelun toimitilat Luvianpuistokatu 1 - kiinteistöön., 02.09.2021

Tonttipäällikkö
§ 125 Loma-asuntotontin luovutus 609-60-31-4., 09.09.2021
§ 126 Loma-asuntotontin luovuttaminen Yyteri 609-60-32-4., 01.09.2021
§ 128 Omakotitontin Murtosenmutka 609-50-51-4 luovuttaminen., 08.09.2021
§ 129 Suostumuksen antaminen vuokraoikeuden siirtoon, Jehovan Todistajat Porin seurakunta, 10.09.2021

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
Hankintapäätös:
§ 44 PRIDno-2021-3283 Rytmimusiikin monitoimitilat PRIDno-2021-3283, 01.09.2021

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 11 Oman auton käyttöoikeus, 09.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.