Tekninen lautakunta, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Anomuksen uusiminen, Hankreetintien asfaltointi

PRIDno-2019-2975

Valmistelija

  • Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Hankreetintien käyttäjät ovat anoneet Porin kaupungilta Hankreetintien asfaltointia. Liikenneinsinööri on antanut yhteyshenkilölle vastauksen sähköpostiste 17.4.2019. Anomus on uusittu 4.6.2019 ja se on osoitettu Porin kaupunginhallitukselle.

Anomuksessa on 109 allekirjoittajaa. Anomuksen mukaan tie on läpikulkutie, jota käyttää mm. julkinen liikenne sekä alueen asukkaat. Tie on erittäin huonossa kunnossa kelirikkoaikana keväisin ja syksyisin.

Infrajohtaminen on tutkinut anomuksen. Kyseessä on yksityistie, joka on kaupungin hoidossa. Tiellä on Porin seudun joukkoliikenneviranomaisen järjestämää kaikille avointa joukkoliikennettä. Tien pituus on 3 357 m ja kokonaisleveys 6 m. Tien päällystyksen ja piennartäytteen laskennallinen kustannusarvio on n. 190 000 €. Todennäköisesti tien päällystäminen edellyttää kuitenkin ennen asfaltointia myös tien kantavuuden ja kuivatuksen parantamista, joiden kustannusarvio on n. 360 000 €. Kustannusarvio koko hankkeelle on siten n. 550 000 €. Tarkempi peruskorjaustarve ja kustannusarvio on syytä selvittää ennen hankkeeseen ryhtymistä.  

Porin kaupunki avustaa yksityisteitä teknisen lautakunnan 1.1.2013 käyttöönottamien avustuskäytäntöjen mukaisesti.  

Yksityistielakiin on tullut muutoksia vuoden 2019 alussa. Nykyisen lain mukaisesti kaikille yksityisteille tulee perustaa tiekunnat. Myös niille yksityisteille, jotka jäävät kaupungin hoitoon perustetaan tiekunnat, koska yksityistielain mukaan kaupunki ei voi hoitaa eikä avustaa yksityisteitä, joilla ei ole tiekuntaa. Tien hoidosta tehdään hoitosopimus Porin kaupungin infrayksikön (infran kunnossapito) ja tiekunnan välillä. Kaupunki voi olla aloitteellinen tiekunnan perustamisessa.

Kaupunki ei käytä investointirahaa yksityisteiden perusparantamiseen tai valaistuksen rakentamiseen. Tiekunta voi hakea perusparannukseen kaupungin tai valtion avustusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa aloitteeseen yllä olevan vastauksen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Milka Tommila ehdotti Antero Kivelän kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki, liikenneinsinööri Eija Riihimäki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.