Tekninen lautakunta, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lautakunta myönsi tekniselle sihteerille Petri Mäkelälle läsnäolo-oikeuden kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.