Tekninen lautakunta, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 LISÄPYKÄLÄ: Vuokrasopimusluonnos lyhytaikaishoidon tilat Kolitie 1 Pori (lisäpykälä)

PRIDno-2021-248

Valmistelija

  • Harri Aaltonen, vuokrahallintopäällikkö, harri.aaltonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 9.9.2019 Sampolan Palvelukeskus Oy:lle valmisteltavaksi Himmelin korjaustarpeen kustannusarvioineen ja aikatauluineen 31.12.2019 mennessä. Loppuraportti jätettiin 8.6.2020.

Porin kaupungin perusturva lopettaa palvelukeskus Himmelin toimitilojen käytön ja on irtisanonut tilat päättymään 30.6.2021 mennessä. Himmeli toimii tällä hetkellä vanhusten palvelukeskuksena, jossa on yli 100 asiakaspaikkaa. Rakennuksen omistaa Sampolan Palvelukeskus Oy, joka on kaupunki konserniin kuuluva yhtiö. Yhtiö valmistelee rakenuksen peruskorjausta perusturvan ja teknisen toimialan kanssa.

Himmelin tehostetun palveluasumisen asiakkaille perusturva järjestää palvelut omiin tai ostopalveluyksiköihin heidä toiveiden mukaisesti. Kotihoidon palveluluihin nykyisiä asiakkaita ei siirretä. Perusturvalla on tarve vuokrata toimitiloja lyhytaikaishoidolle. Korvaavia tiloja lyhytaikaishoidon toimintaa varten on mahdollista vuokrata OP-Palvelukiinteistöt -erityissijoitusrahastolta osoitteessa Kolitie 1. Viereisellä tontilla sijaitseen vuonna 2020 pperusturvalle vuokrattu lastensuojeluyksikkö.

Vuokrasopimuksen mukaisesti pääomavuokrakustannus on 15 994,66 €/kk alv. 0%, lisäksi kiinteisvero arviolta 900 €/kk yhteensä 16 894,66 €/a alv. 0%. Kiinteistön ylläpitokulut arviolta 6 150,00€/kk alv.0%. Kokonaiskustannukset yhteensä  23 044,66 €/kk alv. 0% ja vuodessa 276 535,92 € alv. 0%. (19,22 eur/,m2/kk). Rakennuksen pinta-ala on noin 1199 m2 ja sisältäen  muun muassa asuinhuoneita 30 kpl, henkilöstön sosiaalitilat, jakelukeittiön, ruokailutilan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää vuokrasopimusta hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaunginvaltuustolle. Lisäksi esitetään, että valtuutetaan teknisen toimialan toimialajohtaja tekemään vähäisiä muutoksia vuokrasopimukseen ja vastuunjakotaulukkoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Porin kaupunki hallintopalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.