Tekninen lautakunta, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Milka Tommila ja Johanna Huhtala (varalla Anttivesa Knuuttila).

Pöytäkirja tarkastetaan 25.2.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milka Tommila ja Anttivesa Knuuttila.

Pöytäkirja tarkastetaan 25.2.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.