Tekninen lautakunta, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 12 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 11.02.2021

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 4 Hankinta, Makasiininrannan penkit, 11.02.2021

Liikenneinsinööri
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 5 Kuntalaisaloite, kävelytie Mäntyluoto-Kallo välille, 09.02.2021
§ 6 Antinkadusta ja Gallen-Kallelankaduista koronavirusepidemian vuoksi terassitilaa ravintolayrittäjille kesäkuun alusta, 11.02.2021
§ 7 Outokummun- ja Mastojentien kiertoliittymä, liikennesuunnitelma, 11.02.2021
§ 8 Ajokiellot Liinaharjan, Riihikedon ja Tuulikylän puistokäytäville, 11.02.2021
§ 9 Päätös Hulevesien liittämisestä hulevesikaivoon osoitteessa Annankatu 2, 11.02.2021

Tilajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 1 Vähärauman koulu, talonrakennustöiden valvontatyöt, 11.02.2021
§ 2 Vähärauman koulu, talotekniikkatöiden (TATE) valvontatyöt, 11.02.2021

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Infran kunnosapidon määräaikaiset tehtäväjärjestelyt, 10.02.2021
§ 10 Henkilökohtainen lisä, logistiikan toimintayksikössä, 15.02.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 8 Sopimusmuutos Päiväkoti Pihlajanmarja, 09.02.2021

Tonttipäällikkö
§ 14 Suostumus LPA-tontin alivuokraukseen, 11.02.2021
§ 17 Omakotitontin luovutus Klasipruuki 609-89-16-2, 12.02.2021
§ 18 Omakotitontin Sampola 609-47-3-8 vuokrasopimuksen uusiminen, 12.02.2021
§ 19 Omakotitontin Sampola 609-47-12-5 vuokrasopimuksen uusiminen, 12.02.2021
§ 20 Omakotitontin Sampola 609-47-9-10 vuokrasopimuksen uusiminen, 12.02.2021
§ 21 Omakotitontin Sampola 609-47-11-15 vuokrasopimuksen uusiminen, 12.02.2021
§ 22 Omakotitontin Sampola 609-47-11-7 vuokrasopimuksen uusiminen, 12.02.2021

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
§ 1 Asunnon vuokraus Liisankatu 22, 04.02.2021
§ 2 Toimitilojen vuokraus Porin Seudun Työttömät ry, 10.02.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.