Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Infrajohtamisen toimintayksikön esimiehen viran vastaanottaminen

PRIDno-2020-3678

Valmistelija

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 12.5.2020 §103 valinnut Sanna Välimäen infrayksikön infrajohtamisen toimintayksikön esimiehen virkaan. Välimäki on 11.6.2020 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.8.2020 alkaen.

Samassa kirjeessä Sanna Välimäki irtisanoutuu nykyisestä virastaan liikenneinsinöörinä 1.8.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Sanna Välimäki, Infrayksikkö, Henkilöstötiimi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.