Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Sisäilmatyöryhmän kokoonpanon muutos

PRIDno-2019-1670

Valmistelija

  • Outi Vainikka-Majuri, outi.vainikka-majuri@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungissa on toiminut vuodesta 1999 lähtien kaupunginhallituksen perustama sisäilmatyöryhmä, jonka kokoonpanoa tarkistettiin edellisen kerran 19.11.2018 (kaupunginhallitus 29/1918 562 § Sisäilmatyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen), jolloin työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin korjausrakentamisen asiantuntija Piritta Salmi, varapuheenjohtajaksi rakennuttajainsinööri Marko Kononen, sihteeriksi, suunnittelurakennusmestari Outi Vainikka-Majuri sekä muiksi jäseniksi työturvallisuuspäällikkö (avoin virka) Marja-Terttu Kokko, työterveyslääkäri Pekka Mäkinen, työsuojeluvaltuutettu Arto Suni, rakennusterveysasiantuntija Heidi Rosenblad, kunnossapitoinsinööri Päivi Kalli ja terveystarkastaja Sarita Aho.

Sisäilmatyöryhmän käytännön toiminnassa tapahtuneiden henkilövaihdoksien vuoksi työryhmän kokoonpano edellyttää tarkastamista. Työryhmän kokoonpanoon esitetään seuraavaa muutosta: kunnossapitoinsinööri Päivi Kallin tilalle nimetään kunnossapitoteknikko Christoffer Finnberg.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle sisäilmatyöryhmän kokoonpanoksi seuraavaa:
korjausrakentamisen asiantuntija Piritta Salmi, puheenjohtaja, rakennuttajainsinööri Marko Kononen, varapuheenjohtaja, suunnittelurakennusmestari Outi Vainikka-Majuri, työryhmän sihteeri sekä muut jäsenet työterveyslääkäri Pekka Mäkinen, työturvallisuuspäällikkö Marja-Terttu Kokko, työsuojeluvaltuutettu Arto Suni, rakennusterveysasiantuntija Heidi Rosenblad, kunnossapitoteknikko Christoffer Finnberg ja terveystarkastaja Santa Aho.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, sisäilmatyöryhmään nimetyt henkilöt, tilayksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.