Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Viran vastaanottaminen, tilajohtamisen toimintayksikön esimies

PRIDno-2020-3697

Valmistelija

  • Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Tilajohtamisen toimintayksikön esimiehen virkaan valittu DI Jouni Salonen on ilmoittanut kirjeellään 12.6.2020 ottavansa viran vastaan ja toimittanut todistuksen terveydentilastaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Merkitään asia tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Jouni Salonen, Tilayksikkö, Henkilöstötiimi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.