Tekninen lautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Teknisen toimialan laskujen hyväksyjät 1.10.2020 alkaen

PRIDno-2019-5774

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Ojala, kehittämispäällikkö, talousyksikkö, minna.ojala@pori.fi

Perustelut

Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää vahvistaa liitteen mukaisesti lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen hyväksyjät vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Vuodelle 2020 laskujen hyväksyjät vahvistettiin teknisessä lautakunnassa 10.12.2019 §262. Yhteiset palvelut -yksikössä 1.3.2020 alkaen tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi tulee päivitetty hyväksyjälista vahvistaa teknisessä lautakunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa liitteen mukaisesti lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen hyväksyjät vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Vuodelle 2020 laskujen hyväksyjät vahvistettiin teknisessä lautakunnassa 10.12.2019 § 262 ja niitä päivitettiin 17.3.2020 § 49. Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikössä 1.5.2020 alkaen tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi tulee päivitetty hyväksyjälista vahvistaa teknisessä lautakunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa liitteen mukaisesti lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen hyväksyjät vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Vuodelle 2020 laskujen hyväksyjät on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 10.12.2019 §262 ja niitä on päivitetty 17.3.2020 §49 ja 12.5.2020 §95.

1.9.2020 alkaen tekniseen toimialaan liitetään sivistystoimialalta liikuntapaikkojen hoito ja kouluisännät sekä Palveluliikelaitoksesta kiinteistönhoito. Tapahtuvien organisaatiomuutosten vuoksi tulee päivitetty hyväksyjälista vahvistaa teknisessä lautakunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa liitteen mukaisesti lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen hyväksyjät 1.9.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Vuodelle 2020 laskujen hyväksyjät on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 10.12.2019 §262 ja niitä on päivitetty 17.3.2020 §49, 12.5.2020 §95 ja 18.8.2020 §165.

1.10.2020 alkaen kiinteistöhoidon toimintayksikön esimiehen tehtävässä tapahtuneen väliaikaisen henkilövaihdoksen vuoksi, tulee päivitetty hyväksyjälista vahvistaa teknisessä lautakunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa liitteen mukaisesti lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen hyväksyjät vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tarkastustoimi ja Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.