Tekninen lautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 1 Karjarannan rannan tukeminen louhetukipenkereellä sekä tulvapadon suunnittelu, 29.09.2020
§ 3 Isomäentien kaide, hankintapäätös, 29.09.2020
§ 4 Katutaideteoksen toteutus Yrjönkadulle, 08.10.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 2 Sopimus Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiön kanssa, 29.09.2020

Liikenneinsinööri
§ 48 Noormarkun keskustassa kevyenliikenteen väylien parantaminen, 02.10.2020
§ 49 Liikkumisesteisten pysäköintipaikat, Kirjurinluoto, 13.10.2020
§ 50 Visatie - Aarnintie Stop-merkit, 13.10.2020

Rakennuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 22 Polkupyörätelineiden hankinta, 25.09.2020

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 79 Vuokrasopimusmuuos Leijonaverkot Oy Yrjönkatu 6 b, 28.09.2020
§ 80 Ala-Passilahden puuston pystykauppa, 08.10.2020

Tonttipäällikkö
§ 88 Klasipruukin alueella jatkuvassa haussa olleiden omakotitonttien luovutus., 30.09.2020
§ 90 Omakotitontin Klasipruuki 609-89-15-5 luovuttaminen, 28.09.2020
§ 93 Vuokratun teollisuustontin Liikaistenmäki 609-27-8-3 myyminen, 06.10.2020
§ 94 Teollisuustonttien Sampola 609-47-14-10 ja 609-47-14-11 vuokravapaus, 07.10.2020
§ 95 Alueen vuokraaminen mainostaulua varten Klasipruukissa, 07.10.2020
§ 96 Teollisuustontin Liikaistenmäki 609-27-9-2 vuokravapaus, 07.10.2020
§ 98 Sopimussakon perimättä jättäminen luovutettaessa rakentamattoman omakotitontin vuokraoikeus, Ruosniemi 609-51-49-10, 12.10.2020
§ 101 Suostumus vuokrasopimuksen siirtoon, 13.10.2020
§ 102 Sopimussakon perimättä jättäminen luovutettaessa rakentamattoman omakotitontin vuokraoikeus, Isojoenranta 609-18-56-5, 14.10.2020
§ 104 Vuokratun teollisuustontin Ulasoori 609-30-3-3 myyminen, 15.10.2020
§ 105 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-135 vuokrasopimuksen uusiminen, 16.10.2020
§ 106 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-130 vuokrasopimuksen uusiminen, 16.10.2020
§ 107 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-136 vuokrasopimuksen uusiminen, 16.10.2020
§ 108 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-137 vuokrasopimuksen uusiminen, 16.10.2020
§ 109 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-138 vuokrasopimuksen uusiminen, 16.10.2020
§ 110 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-115 vuokrasopimuksen uusiminen, 16.10.2020
§ 111 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-128 vuokrasopimuksen uusiminen, 16.10.2020
§ 112 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-129 vuokrasopimuksen uusiminen, 16.10.2020
§ 113 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-139 vuokrasopimuksen uusiminen, 16.10.2020

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
Hankintapäätös:
§ 71 Ruosniemen koulun lisätilojen hankkiminen, 30.09.2020
§ 72 TEKOJÄÄRADAN JA KARHUHALLIN ALUEEN ARK-TOTEUTUSSUUNNITTELU, 01.10.2020
§ 73 PALLOILUHALLIN HANKESUUNNITELMA, PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU, 01.10.2020
§ 74 Liinaharjan vastaanottokeskus paloilmoittimen ja sähköjärjestelmien kunnostus, 07.10.2020
§ 75 Rakennusten purkaminen Noormarkussa tonteilla 609-458-65-46 ja 609-81-1-2 sekä 609-458-60-0, 16.10.2020

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 7 Vastaus takaisinsaantivaatimukseen, 22.09.2020
§ 8 Vahikoilmoitus, 29.09.2020
§ 9 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 06.10.2020
§ 10 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 14.10.2020
§ 11 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 14.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.