Tekninen lautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Tontin Musa 609-23-34-3 vuokrasopimuksen muuttaminen

PRIDno-2020-5579

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Porin YH-Asunnot Oy:lle on vuokrattu tontti Musa 609-23-34-3 oppilas- ja nuorisoasuntotoimintaan. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 11.9.1991, ja muutettu 22.7.2016 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2051. Vuokratun alueen pinta-ala on voimassaolevan sopimuksen perusteella 23.211 m². Sopimuksen mukaan vuokralaisella on oikeus vuokravapauteen, mikäli tontille rakennettuja huoneistoja käytetään yksinomaan oppilaiden tai nuorten asuttamiseen tai jos tonttia käytetään myös osittaiseen kesäasuntotoimintaan. Vuokravapausehdon johdosta tontista ei ole menneen vuokra-ajan aikana peritty vuokraa.

Porin YH-asunnot Oy ovat neuvotelleet tontilla sijaitsevien rakennusten ja tontin vuokraoikeuden myymisestä JHS-kiinteistöt Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön nimiin. Samassa yhteydessä Infrajohtaminen on neuvotellut tulevan vuokralaisen kanssa vuokrasopimuksen muuttamisesta vastaamaan Porin kerrostalotonttien yleisiä vuokrasopimusehtoja. Samassa yhteydessä on neuvoteltu poistettavaksi voimassaolevan vuokrasopimuksen tontin vuokravapausehto.

Tuleva vuokralainen on aikeissa perustaa asunto-osakeyhtiön ja myös tulevaisuudessa myydä huoneistoja vapailla markkinoilla. Tuleva käyttötarkoitus tulee siten muuttumaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesta käyttötarkoituksesta ja tästä johtuen on neuvoteltu vuokran maksua koskevaan sopimuskappaleeseen muutosta siten, että vuokran määrä on voimassaolevan sopimuksen mukaisesti vuonna 2020 elinkustannusindeksillä korjattuna 39 648.87 €. Vuosien 2021, 2022 ja 2023 ajan vuokrasta peritään puolet ja sitä seuraavilta vuosilta vuokra peritään täysimääräisenä. Kolmen ensimmäisen vuoden vuokrahuojennus perustuu voimassaoleviin huoneenvuokrasopimuksiin, jotka on solmittu nykyisen maanvuokra osapuolen toimesta, ja joita ei ole rakennusten kaupan johdosta tarkoitus purkaa. Näiden osalta voimassaolevan vuokrasopimuksen mukainen käyttötarkoitus toteutuu, eikä aihetta vuokran täysimääräiseen perimiseen siten ole.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupungin ja Porin YH-asunnot Oy:n välistä, tontin Musa 609-23-34-3 vuokrasopimusta muutetaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti samalla hetkellä, kun Porin YH-asunnot Oy:n ja JHS-kiinteistöille perustettavan asunto-osakeyhtiön välinen kauppakirja rakennuksista ja vuokraoikeudesta allekirjoitetaan.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, vuokralainen, maapolitiikka (Pikkusaari, Sankman, Niiniviita, Valkonen)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.