Tekninen lautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 20 Vahinkoilmoitus, 14.04.2020

Kaupunginpuutarhuri
Hankintapäätös:
§ 1 Kantojyrsinnän hankinta vuosille 2020 - 2021, 06.04.2020

Rakennuspäällikkö
§ 11 Lisätilaus Isomäen alueen yleissuunnitelmaan, 17.04.2020
§ 12 T-6011 Harjunpäänjoen sillan erikoistarkastus, 17.04.2020

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Henkilökohtainen lisä, 17.04.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 23 Vuokarasopimus Rauman Sovittelutoimisto tila, 06.04.2020
§ 24 Vuokrasopimuksen irtisanominen, Satakunnan Mobilistit ry, 07.04.2020

Tonttipäällikkö
§ 28 Omakotitontin Reposaari 609-71-82-1 luovuttaminen, 07.04.2020

Yksikön päällikkö, infrayksikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Kalsiumkloridi v. 2020-2021, 16.04.2020

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
§ 18 Kaupunginsairaala paloilmoitinkeskuksen modernisointi, 08.04.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.