Tekninen lautakunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 285 Liiketontin Lotskeri 609-55-12-1 vuokraaminen, Rusk Ab

PRIDno-2021-5478

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Rusk Ab on pyytänyt saada vuokrata osoitteessa Revontulentie 1 sijaitsevan toimitilarakennusten korttelialueen tontin (KTY-4) 609-55-12-1. Tontti on ollut jatkuvassa haussa. Tonttiin ei ole tullut muita hakemuksia.

Hakija suunnittelee rakentavansa tontille padelhallin.

Liiketontin 609-55-12-1 keskeiset vuokraehdot ovat seuraavat:

  • Pinta-ala: 13.320 m²
  • Rakennusoikeus: 7992 k-m²
  • Rakentamisvelvollisuus: 3700 k-m²
  • Vuokra-aika: sopimuksen allekirjoitus - 31.12.2071
  • Vuosivuokra: 18.206,57 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla
  • Tontin erottamis- ja rekisteröimismaksu: 1.295 €

Vuosivuokra on viisi prosenttia Lotskerin liiketonteille vahvistetusta yksikköhinnasta 43 €/k-m². Yksikköhinta on sidottu vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalle. Vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla yksikköhinta on 45,56 €/k-m².

Yritystonttien vuokrasopimusmallia noudattaen laadittava sopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.1.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että liiketontti 609-55-12-1 vuokrataan Rusk Ab:lle edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, hakija, infrajohtaminen/MAPO

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.