Tekninen lautakunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Muodostettavan teollisuustontin Aittaluoto 609-7-6-66 vuokraaminen, Waasa Kiinteistöt Oy

PRIDno-2021-5449

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Waasa Kiinteistöt Oy on pyytänyt saada vuokrata Korjuuntien ja Helmentien risteyksessä sijaitsevan muodostettavan teollisuustontin 609-7-6-66. Kaupunki on laittanut vuokralaisen toiveesta kortteliin vireille tonttijaon muutoksen, jolla korttelin 6 tonttien 4 ja 15 alueille sijoittuen muodostettaisiin uusi tontti 66, jonka pinta-alaksi tulisi 7347 m² ja rakennusoikeudeksi 4408 k-m². Tontti sijaitsee asemakaavan mukaan teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella (TK-9). Tontti on ollut jatkuvassa haussa. Tonttiin ei tullut muita hakemuksia.

Hakija suunnittelee rakentavansa tontille padelhallin.

Muodostettavan teollisuustontin 609-7-6-66 keskeiset vuokraehdot ovat seuraavat:

  • Pinta-ala: 7347 m²
  • Rakennusoikeus: 4408 k-m²
  • Rakentamisvelvollisuus: 2200 k-m²
  • Vuokra-aika: sopimuksen allekirjoitus - 31.12.2071
  • Vuosivuokra: 12.844,24 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla
  • Tontin erottamis- ja rekisteröimismaksu: 1.135 €

Vuosivuokra on viisi prosenttia Aittaluodon liiketonteille vahvistetusta yksikköhinnasta 55 €/k-m². Yksikköhinta on sidottu vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalle. Vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla yksikköhinta on 58,28 €/k-m².

Yritystonttien vuokrasopimusmallia noudattaen laadittava sopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.1.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että muodostettava teollisuustontti Aittaluoto 609-7-6-66 vuokrataan Waasa Kiinteistöt Oy:lle edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, hakija, infrajohtaminen/MAPO

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.