Tekninen lautakunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 280 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Emmastiina Hesso ja Jarno Joensuu (varalla Jari Haapaniemi).

Pöytäkirja tarkastetaan 2.12.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Haapaniemi ja Johanna Rantanen.

Pöytäkirja tarkastetaan 2.12.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.