Tekninen lautakunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Teknisen lautakunnan lausunto: Noormarkun kulttuuritalon (Myllykartano) lämmitysjärjestelmän muuttaminen

PRIDno-2021-4396

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Markku Tanttinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

” Valtuustoaloite

Kuntalain suomin oikeuksin teen valtuustoaloitteen Noormarkun kulttuuritalon (Myllykartano) lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi alla olevan esityksen mukaiseksi.

Noormarkun kulttuuritalon öljylämmitysjärjestelmän muuttaminen ilmavesilämpöpumppu-järjestelmäksi

 

Lähtötiedot:

Nykyinen öljynkulutus 11500 litraa  kevyttä polttoöljyä vuodessa, joka vastaa 115 0000 kWh:n sähkön kulutusta vuodessa

Öljylämmityksessä tuleva hiilidioksidimäärä 31 000 kg vuodessa

Muutosehdotus:

Nykyinen öljylämmityslaitteistot puretaan ja muutetaan ilma-vesipumppujärjestelmäksi. Järjestelmän toimivuutta varten kiinteistöön sijoitetaan kaksi 18 KW:n ilma-vesi lämpöpumppua ja varaussäiliö sähkövastuksin tai 30 KW:n sähkökattila varten.

Muutostyö tukee Porin allekirjoittamaa HINKU-sopimusta.

 

Muutoksen jälkeen:

Tehdyn muutostyön jälkeen kiinteistön lämmitysenergiankulutus on 45 000-50 000 kWh vuodessa aiemman 115 000 kWh sijaan.

Kiinteistön lämmityksessä tuleva hiilidioksidimäärä on 0 kg vuodessa

Lämmityksessä säästö nykyisillä energiahinnoilla noin 7 000 € vuodessa

KVR urakkana investointikustannus noin 40 000-45000 €, josta valtion avustus kattaa 10 000 euroa.

Samanaikaisesti tulee tehdä myös kiinteistön energiataloudelliset korjaukset, jotka on hyödynnettävissä valtion tukipaketilla.

On huomioitava nykyinen lämmitysjärjestelmän lähivuosien korjaustarve,  joka myöskin tukee investoinnin kannattavuutta.

Uusimisen myötä tulee sähköinen etävalvonta ja tarkka säätö kiinteistön lämmityksessä

Hanke on merkittävä ympäristön kannalta, koska 31 000 kg:n hiilidioksidipäästö vuodessa poistuu. Tämä vastaa autolla-ajoa, jonka päästömäärä on 150g CO2/km 207 000 km ajomäärää vuodessa.

 

Porissa 20.09.2021

Allekirjoitus

Markku Tanttinen

Vas valtuustoryhmä”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Markku Tanttinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen: Noormarkun kulttuuritalon (Myllykartano) lämmitysjärjestelmän muuttamista öljylämmitysjärjestelmästä ilmavesilämpöpumppu-järjestelmäksi.

Valtuustoaloite esittää Noormarkun Myllykartanon öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseksi Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmällä. Noormarkussa on myös Pori Energian kaukolämpöverkko, mutta sen tuominen Myllykartanon kiinteistölle vaatisi joen ylittämisen, ja ei siksi ole ensisijainen vaihtoehto. Myllykartanossa on öljykattilalaitos, jonka teho on 100kW. Valtuustoaloitteen muutosehdotus on korvata järjestelmä 2 x 18kW:n ilma-vesilämpöpumppujärjestelmällä ja 30kW:n sähkökattilalla. Valtuustoaloitteen muutosehdotuksen tehotaso riittäisi sellaisenaan kiinteistölle, mikäli ilmanvaihtojärjestelmä olisi uusi, ja lämmöntalteenotolla varustettu

Lämmitysjärjestelmän uusimisessa tulee huomioida nykyinen talotekniikka, joka on suurelta osin käyttöikänsä päässä. Ilmanvaihtokone on vuodelta 1972, ja sen tarvitsema lämmitysteho on noin 50kW. Ilmanvaihtokone on yksinopeuksinen, ja sitä ei ole varustettu lämmön talteenotolla. Jos lämmitysjärjestelmä vaihdetaan pienempitehoiseen, on välttämätöntä tehdä myös iv-järjestelmälle muutoksia. Ilmanvaihdon säätö ja ohjaus on päivitettävä niin, että se kykenee reagoimaan ulkolämpötilan muutoksiin, jotta pienempi teho on mahdollista saada riittämään. Koko ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen hinta-arvio on noin 80000 - 100000€.

Rakennukseen on tehty kuntotutkimuksen kiinteistöön vuonna 2015. Teknisen toimialan oman kuntoarvion perusteella kiinteistö on rakenteeltaan ja tekniikaltaan peruskuntoinen, ja se vaatii jatkotutkimuksia. Lisäksi nähdään tarpeellisena kiinteistön tarveselvitys, jossa kartoitetaan kiinteistön käyttöaste, eri käyttäjäryhmät ja tarpeet. Pelkkä lämmitysjärjestelmän muutos on mahdollista toteuttaa, mutta Teknisellä toimialalla nähdään, että valtuustoaloitteen lauseke ”samanaikaisesti tulee tehdä myös kiinteistön energiataloudelliset korjaukset” pitää sisällään niin paljon asioita, että se vaatii jatkotutkimuksia ja huomattavasti enemmän resursseja. Arvio lämmitysjärjestelmän muutoksen takaisinmaksuajaksi on noin kymmenen vuotta riippuen energian hintakehityksestä. Kohteessa voidaan luopua öljyn käytöstä kokonaan.

Aloitteen mukainen muutostyö esitetään varauksin suoritettavaksi vuoden 2022 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.