Tekninen lautakunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 295 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 42 Vastaus takaisinsaantivaatimukseen, 15.11.2021
§ 43 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 15.11.2021
§ 44 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 15.11.2021
§ 45 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 17.11.2021
§ 46 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 17.11.2021
§ 47 Vastaus takaisinsaantivaatimukseen, 22.11.2021
§ 48 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 22.11.2021
§ 49 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 22.11.2021

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 53 Inklinometri mittalaitteiden asentaminen ja ylläpito, 19.11.2021

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 60 Vuokrasopimus Professorintie 5 A-rak. Liikuntasali, 09.11.2021

Tonttipäällikkö
§ 159 Kioskipaikan 609-35-9903-5035-0-23 vuokrasopimuksen uusiminen, 16.11.2021
§ 160 Teollisuustontin Ulasoori 609-30-8-5 vuokrasopimuksen purkaminen, 16.11.2021
§ 161 Omakotitontin luovutus Murtosenmutka 609-50-42-5., 16.11.2021
§ 162 Rivitalotontin Reposaari 609-71-41-2 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen, Asunto Oy Repokallio, 16.11.2021

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
§ 59 Kruuti-Jussintie, Mupolivaraston vuokraus, 15.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.