Tekninen lautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Tanttinen ja Helvi Wallin (varalla Jarno Joensuu).

Pöytäkirja tarkastetaan 7.10.2021

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Tanttinen ja Mikko Pakkasela.

Pöytäkirja tarkastetaan 7.10.2021.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.