Tekninen lautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Teknisen lautakunnan lausunto: Itä-Porin päiväkodin hankesuunnittelu

PRIDno-2021-4124

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Hankesuunnitelman lähtökohtana on koko itäisen varhaiskasvatusalueen varhaiskasvatuspalvelujen tarve ja nykyisten tilojen kunto. Alueen päiväkodeista kolmen kunnallisen päiväkodin osalta on pohdittu peruskorjausta tai tiloista luopumista. Näistä kolmesta yksiköstä ainoastaan Päiväkoti Taikurinhattuun on suunnitteilla peruskorjaus. Väinölän ja Uudenkoiviston päiväkotien rakennukset ovat tulleet tiensä päähän. Molemmissa rakennuksissa on tehty tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta tiloissa voidaan toistaiseksi toimia. Korjaustoimenpiteillä on saatu lisäaikaa muutamia vuosia. Arvio on, että molempien päiväkotien kohdalla elinkaarta on jäljellä noin kaksi vuotta.

Nyt suunnitelmissa oleva päiväkotirakennus olisi puurakenteinen ja puuverhoiltu. Kattomateriaali sinkitty, maalipinnoitettu konesaumattu teräspelti. Rakennus on pääosin 2 -kerroksinen, pihalla erillisiä varastorakennuksia ja suojakatoksia. Rakennus on varustettu väestönsuojalla ja hissillä. Rakennuksen kerrosala tulisi olemaan noin 2 400m2. Päiväkoti on 10 -ryhmäinen: 7 ryhmää 3-6 vuotiaille, 2 ryhmää 1-3vuotiaille ja 1 ryhmä integroitu erityisryhmä.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselleItä-Porin päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että sivistyslautakunta kuuli Jouni Salosen esityksen asiasta.

Merkitään, että Janne Heinävaara poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 17.41.

Merkitään, että Jouni Salonen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 18.02.

Valmistelija

 • Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.9.2021. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa on vuosille 2022–2024 varattu rahaa 6.500.000 € nimellä Itä-Porin uusi päiväkoti. Tilayksikkö on yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa valmistellut hankesuunnitelman Itä-Porin päiväkodin uudisrakennuksesta.

Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma ja kustannusarvio hankkeelle yhteistyössä sivistystoimialan kanssa. Hankesuunnittelu on rajattu koskemaan Itä-Porin uutta päiväkotia ja sen pihaa sekä pysäköintialuetta. Itä-Porin uutta päiväkotia esitetään rakennettavaksi Uudenkoiviston koulun tontille. Hankkeen kustannusarvio on 6.049.000 €, jonka päälle pitää varautua ensikalustukseen noin 200.000 €:n edestä sekä koulun piharakennelmien siirtämiseen. Väinölän päiväkodilla on Porin kaupungin tilayksikön kanssa olemassa oleva määräaikainen vuokrasopimus vuoteen 2030 saakka. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen on mahdollista, mikäli Porin kaupunki kustantaa Väinölän päiväkodin purkukustannukset. Rakennuksen purkukulut arviolta 150 000–200 000 € alv 0 %. 

Uudenkoiviston ja Väinölän päiväkotien toimintakulut vuoden 2020 osalta ovat:

 • Uudenkoiviston päiväkoti 77.000 €
 • Väinölän päiväkoti 180.000 €
 • Toimintakulut yhteensä 257.000 euroa.

Itä-Porin uuden päiväkodin toimintakulut ovat:

 • Hallinto-, hoito- ja energiakustannukset noin 140.000–150.000 € (noin 5 €/m2/kk)
 • Poistot 312.000 euroa (20 vuoden poistoajalla)
 • Yhteensä 452.000–462.000 euroa vuodessa.

Teknisen toimialan käyttötalous:

 • Rakentamiskustannukset maksetaan teknisen toimialan investointiohjelmasta.
 • Purkukustannukset maksetaan teknisen toimialan käyttötaloudesta vuonna 2024 sekä tasearvo tulee alas kirjattavaksi myös vuonna 2024.
 • Uuden päiväkodin tulevan vuokran määrä veloitetaan sivistystoimialalta sisäisenä vuokran vyörytyksenä.

Hankkeen alustava aikataulu:

 • Syksy 2021, investointipäätös ja toteutussuunnittelun käynnistyminen.
 • Kevät-kesä 2022, toteutussuunnittelun valmistuminen, urakkakilpailutus ja rakentamispäätös
 • Syksy-talvi 2023, rakennustyöt valmistuvat.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle Itä-Porin päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Mikael Ropo, Markku Koppelomäki, Mikko Viitala, Jouni Salonen, Marko Kononen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.