Tekninen lautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 36 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 20.09.2021
§ 37 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 27.09.2021

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 36 Pohjois-Porin hulevesien hallintarakenteiden ja viheralueiden rakennussuunnittelu, 23.09.2021
§ 37 Pohjoisväylän alikulkusiltoihin liittyvien pumppaamojen suunnittelu sekä alueen katujen kevennysrakenteiden suunnittelu, 24.09.2021
§ 38 Ryytimaankujan PIMA-tutkimus, 24.09.2021
§ 39 Koiviston ulkoilupuisto, valaistussuunnittelu, 24.09.2021

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 50 Tukiasemien markkinoinnin kautta yhteistyöhön - sopimus, 12.08.2021
§ 55 Teknisen toimialan työohjelman muutokset 2021, 13.09.2021

Tonttipäällikkö
§ 130 Vuokrasopimuksen 609-430-1-18-0-1264 päättämistä koskevan sopimuksen muuttaminen, 15.09.2021
§ 131 Vuokrasopimuksen 609-430-1-18-0-688 uusiminen Parkkiluodon asuinalueella, 15.09.2021
§ 132 Sopimussakon perimättä jättäminen luovutettaessa rakentamattoman omakotitontin vuokraoikeus, Klasipruuki 609-89-15-4, 15.09.2021
§ 133 Vuokratun tilan 609-430-35-134 myyminen Huvilajuovalta, 15.09.2021
§ 135 Omakotitontin luovutus Kaanaa 609-61-50-1, 17.09.2021
§ 136 Kioskitontin Väinölä 609-44-75-10 vuokrasopimuksen uusiminen, R-Kioski Oy, 20.09.2021
§ 137 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-122 myyminen, [peitetty], 20.09.2021
§ 138 Omakotitontin Kaanaa 609-61-49-1 luovuttaminen, Mikael Ropo ja Annika Vuorinen, 20.09.2021
§ 139 Mastopaikan vuokrasopimuksen ehtojen muuttaminen Laviassa, Telia Towers Finland Oy, 20.09.2021
§ 140 Omakotitontin Harmaalinna 609-40-36-2 vuokrasopimuksen uusiminen, 21.09.2021
§ 141 Vuokratun omakotitontin Kaanaa 609-61-50-3 myyminen, 22.09.2021
§ 142 Vuokratun teollisuustontin Honkaluoto 609-80-3-1 myyminen, 24.09.2021

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
Hankintapäätös:
§ 46 PRIDno-2021-2951 / Palmgren-konservatorion toimitilahanke 2021 sähkötöiden urakka, 16.09.2021
§ 48 Vähärauman koulun opetustilojen näyttöjen hankinta, 24.09.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 47 Vuorasopimus Kullaan Metsäopiston terveydenhuolto, 22.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

  • Puheenjohtaja Mikael Ropo poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (20:34-20:35).

Kokouskäsittely

Tämän asian kohdalla puheenjohtajana toimi Jarno Joensuu (20:34-20:35).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.