Tekninen lautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Teollisuushalli, ent. Rantasen nahkajalostamo, Lavia

PRIDno-2020-3559

Valmistelija

  • Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki omistaa kiinteistöstä 413-412-6-411 lohkottavan määräalan ja sillä sijaitsevan teollisuushallin. Hallin lämmitysmuoto on kevyt polttoöljy vesikiertopatterein. Lämmitysjärjestelmä on pääosin alkuperäinen ja vaatii peruskorjaustoimenpiteitä. Ulkopuoliselle toimijalle varastotilaksi vuokratun hallinosan lämmitys ei toimi. Porin kaupungin kierrätyskeskuksen Lavian toimipiste Ekopaja toimii hallin toisessa osassa. Ekopajan toiminta siirretään kesällä 2021 tyhjillään olevan Lavian Keskuskoulun teknisen käsityön luokkiin saneerattaviin tiloihin, koska ne ovat nyt tyhjillään odottamassa jatkojalostuskäyttöä. Tämän jälkeen teollisuushalli on Porin kaupungille tarpeeton. Tilayksikkö on suunnitellut teollisuushallin myyntiä tarjouskilpailulla. Myyntisuunnitteluprosessin aikana Porin kaupunki on saanut edellä mainitusta määräalasta ja sillä sijaitsevasta teollisuushallista kirjallisen ostotarjouksen määrältään neljäkymmentäviisituhatta (45.000) euroa. Tilayksikkö on tilannut tämän johdosta kiinteistönvälittäjältä kirjallisen arvion määräalan ja teollisuushallin arvosta vapailla markkinoilla. Tilayksikkö on tutkinut saadun kirjallisen tarjouksen ja verrannut sitä kiinteistönvälittäjän arvioon. Tilayksikkö esittää, että määräala kiinteistöstä 413-412-6-411 ja sillä sijaitseva teollisuushalli myytäisiin tarjouksen tehneelle  peitetty

Kauppakirjan ehtoihin merkitään, että Porin kaupunki vastaa teollisuushallin lämmitysöljyn, sähkön ja käyttöveden kustannuksista 30.6.2021 asti. Kaikista muista kustannuksista vastaa ostaja kaupantekopäivästä lukien. Voimassa oleva vuokrasopimus siirretään ostajalle kaupantekopäivästä lukien. Mikäli Porin kaupungin käyttämä osa teollisuushallista ei ole vapaasti ostajan käytettävissä 1.7.2021 alkaen, Porin kaupunki maksaa vuokraa sataviisikymmentä (150) euroa kultakin täydeltä viikolta, kunnes edellä mainittu tila on vapaasti ostajan käytettävissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että määräala kiinteistöstä 413-412-6-411 ja sillä sijaitseva teollisuushalli myydään  peitetty seuraavin ehdoin: Porin kaupunki vastaa teollisuushallin lämmitysöljyn, sähkön ja käyttöveden kustannuksista 30.6.2021 asti. Kaikista muista kustannuksista vastaa ostaja kaupantekopäivästä lukien. Voimassa oleva vuokrasopimus siirretään ostajalle kaupantekopäivästä lukien. Mikäli Porin kaupungin käyttämä osa teollisuushallista ei ole vapaasti ostajan käytettävissä 1.7.2021 alkaen, Porin kaupunki maksaa vuokraa sataviisikymmentä (150) euroa kultakin täydeltä viikolta, kunnes edellä mainittu tila on vapaasti ostajan käytettävissä. Kauppakirja on allekirjoitettava 30.4.2021 mennessä.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti, että asia poistetaan esityslistalta.

Tiedoksi

Tekninen toimiala/Tilayksikkö/Juha Luoma, tarjoaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.