Tekninen lautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 3 Takaisinsaantiasian uudelleenkäsittely, 22.01.2021
§ 4 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 22.01.2021
§ 5 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 22.01.2021
§ 6 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 22.01.2021
§ 7 Vahinkoilmoitus, 02.02.2021
§ 8 Vastaus takaisinsaantivaatimukseen, 02.02.2021
§ 9 Vahinkoilmoitus, 02.02.2021
§ 10 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 02.02.2021

Infrajohtaminen toimintayksikön esimies
Hankintapäätös:
§ 3 Hankintapäätös, Honkaluodontien ja Terminaalintien koneohjausmallit, 25.01.2021

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Henkilökohtainen lisä, 25.01.2021
§ 5 Henkilökohtainen lisä, [peitetty], 28.01.2021
§ 6 Henkilökohtainen lisä, [peitetty], 28.01.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 1 Vuokrasopimus Jätehuolto ja Maaseututoimi 1.3.2021, 19.01.2021
§ 2 Vuokrasopimus Taidemuseon Varasto, 19.01.2021
§ 4 Vuokrasopimus Tekninen toimiala toimitilat 1.4.2021, 27.01.2021
§ 7 Vuokrasopimus Leijonaverkot Oy sopimusmuutos 3, 29.01.2021

Tonttipäällikkö
§ 3 Omakotitontin luovutus Klasipruuki 609-89-12-6, 22.01.2021
§ 9 Yyteri Loma-asuntotontin luovuttaminen 609-60-33-5, 29.01.2021
§ 10 Huvilapalstan Herrainpäivät 609-454-1-831-0-130 myyminen, 29.01.2021
§ 11 Omakotitontin Murtosenmutka 609-50-42-1 luovuttaminen, 01.02.2021
§ 12 Omakotitontin Isosanta 609-8-30-6 vuokrasopimuksen uusiminen, 01.02.2021
§ 13 Alueen vuokraaminen opastetaulua varten Aittaluodosta, 01.02.2021

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, tekninen toimiala
§ 1 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 22.01.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.